Termene si conditii

 

Bun venit pe website-ul evensys.ro (”Website-ul”). Vă aducem la cunoștință că, înainte de utilizarea Website-ului, este necesar să parcurgeți secțiunea “Termene și Condiții”. Această secțiune definește condițiile în care dumneavoastră puteți accesa și utiliza Website-ul.

Website-ul este proprietatea societății EVENSYS CONSULT SRL (”Societatea”) cu sediul în str. Pictor Ion Negulici nr. 32, Sector 1, București, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3885/2006, Cod Unic de Înregistrare Fiscală 18459449.

Utilizatorul Website-ului (”Utilizatorul”) este obligat să ia cunoștință și să accepte Termenele și Condițiile, precum și celelalte politici relevante pentru Website, bifând căsuța  „Sunt de acord cu termenele si condițiile de utilizare a Website-ului“. Prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenele si condițiile de utilizare a Website-ului“,  vă asumați că ați citit, înțeles și agreat să respectați obligațiile ce vă incumbă în temeiul termenelor de utilizare ale Website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu termenele de utilizare a Website-ului, nu accesați și nu utilizați Website-ul.

 

Modificări ale Website-ului și ale Termenelor și Condițiilor

Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral aceste Termene și Condiții, dumneavoastră având obligația de a reciti aceste Termene și Condiții cu ocazia fiecărei utilizării a Website-ului.

Utilizarea Website-ului ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptarea, de către dumneavoastră, a noilor Termene și Condiții.

Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website-ului (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.

Societatea nu pot fi ținută răspunzătoare față de Utilizator și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.

 

Utilizarea Website-ului

Prin intermediul Website-ului veți afla informații cu privire la Societate, evenimentele pe care aceasta le organizează și partenerii Societății.

De asemenea, în cadrul Website-ului veți putea lectura comunicatele de presă lansate de către Societate.

In secțiunea ”Evenimente” disponibilă pe Website, veți putea afla informații despre toate evenimentele organizate de către Societate, atât despre evenimentele viitoare, cât și despre unele dintre evenimentele anterioare. Informațiile despre fiecare eveniment vă vor fi furnizate prin intermediul paginilor web dedicate evenimentelor, accesibile prin intermediul Website-ului (”Pagina evenimentului”).       

 

Dreptul de a utiliza Website-ul

Societatea vă oferă o licență limitată, neexclusivă, unilateral revocabilă, pentru a vedea, printa sau descărca orice conținut, așa cum acesta este definit mai jos, de pe Website-ul Societății, pentru uzul dumneavoastră personal.

Nu vă este acordat dreptul să licențiați, republicați, distribuiți, copiați, cesionați, sublicențiați, transferați, vindeți, creați opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului Societății. Prin Conținut trebuie să se înțeleagă toate textele, formatările (inclusiv, dar fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul Societății) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, widget-urile, aplicațiile, reclamele, clipurile video, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele creative, fotografiile, mărcile, mărcile de serviciu, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website.

Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale.

Nu puteți accesa sau utiliza Website-ul Societății în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul Societății sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului Societății, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website.

 

Utilizatorul înțelege și recunoaște că Societatea nu va fi răspunzătoare pentru corectitudinea, acuratețea sau caracterul complet al Conținutului Website-ului.

 

Legaturi către alte websiteuri

Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

Societatea nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

Prin continuarea utilizării Website-ului, utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Societății despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

Prevederile acestui capitol 4 nu se aplica in cazul Paginilor evenimentelor organizate de Societate, acestea din urma fiind gestionate de către Societate și fiind guvernate de aceste Termene și Condiții care se vor completa cu termenele si condițiile specifice evenimentelor.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile și tot Conținutul este deținut de către Societate sau utilizat de către Societate sub licență sau cu permisiune. Aceste materiale nu pot fi copiate, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dumneavoastră.

Mărcile, logourile, numele comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website-ul Societății sunt Mărci aparținând Societății si terților parteneri afiliați ai acesteia. Nimic de pe Website-ul Societății nu trebuie interpretat ca acordând, în mod implicit sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul Societății, fără permisiunea, acordată în scris, a Societății sau a terței părți, titulară a Mărcii.

Orice utilizare comercială neautorizată a acestor materiale reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Societății și va atrage exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și remediilor legale.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Politica privind cookie-urile  

Website-ul utilizează cookie-uri. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor.

 

 

Mesaje comerciale nesolicitate

Societatea va da utilizatorilor posibilitatea abonării la newsletter-ul cu noutăți din Website, prin simpla introducere a datelor indicate în secțiunea ”Newsletter” și bifarea secțiunii ”Sunt de acord să primesc informații din partea companiei Evensys”. De asemenea, veți avea posibilitatea să vă dezabonați în orice moment de la acest newsletter prin accesarea linkului din fiecare email trimis.

 

Legea aplicabila. Litigii

Prezentele Termene și Condiții vor fi interpretate și guvernate de prevederile legii române.

Orice litigiu având ca obiect o disputa rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termene și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționată de către instanțele competente din România.

 

Prin utilizarea Website-ului vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor Termene și Condiții de utilizare, după cum urmează: ” Modificări ulterioare ale Website-ului și ale Termenelor și Condițiilor”, ”Utilizarea Website-ului”, ” Conținutul dreptului de a utiliza Website-ul”, ” Legaturi către alte websiteuri”, ”Drepturi de proprietate intelectuală”, ”Legea aplicabila. Litigii”.

Acest site utilizează fisiere cookie. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu utilizarea acestui tip de fisiere. Mai multe informatii pot fi consultate prin accesarea Politicii privind Fisierele Cookie